Ocena brak

Przyczyny inflacji w okresie transformacji systemowej

Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011

 

Pojęcie inflacji w krajach transformowanych obejmuje niejednorodne procesy. W podziale najbardziej ogólnym, można wyróżnić dwa ich rodzaje:

Pierwszy wiąże się z ze stopniowymi podwyżkami i uwalnianiem cen, w celu zmniejszenia dużej rozbieżności między ich wcześniej zaniżonym i arbitralnie ustalonym poziomem w gospodarce centralnie planowanej, a poziomem bliższym warunkom gospodarki wolnorynkowej. Szczególnie newralgiczne są tutaj ceny energii elektrycznej i transportu. Podwyżki te nie mają bowiem charakteru jednorazowego lecz zapoczątkowują ciąg kolejnych wzrostów cen.

Drugą przyczyną inflacji stanowią naturalne przyczyny wzrostu cen, jak nadmierny wzrost podaży pieniądza, nadmierny wzrost popytu krajowego czy zwyżki cen na rynkach światowych przenoszone na ceny krajowe. Dochodzą tutaj problemy prawidłowego oszacowania popytu na pieniądz oraz silny dopływ kapitału zagranicznego.

 

Podobne prace

Do góry