Ocena brak

PRZYCZYNY INFLACJI

Autor /Jordan Dodano /14.04.2011

 

Inflacja jest wywoływana dwoma rodzajami odmiennych zdarzeń gospodarczych.

Pierwszym z nich jest niespodziewany i gwałtowny wzrost kosztów produkcyjnych, który prowadzi do ograniczenia zagregowanej podaży. Inflację taką nazywamy inflacją kosztową.

Inną, zupełnie odmienną przyczyną inflacji jest wzrost zagregowanego popytu w gospodarce i nazywamy ją inflacją popytową.

Do najważniejszych przyczyn powstawania inflacji możemy zaliczyć również:

 

  • niezrównoważony budżet państwa (wydatki z budżetu przewyższają wpływy)

  • przeinwestowanie gospodarki (nadmierne rozwinięcie procesu inwestycyjnego finansowanego przez państwo)

  • ingerencję państwa w politykę emisyjną banku centralnego, co prowadzi w rezultacie do nadmiernej ilości pieniądza.

  • wadliwą strukturę gospodarki

  • wzrost cen podstawowych surowców energetycznych (powoduje to wzrost kosztów produkcji i wzrostu cen)

  • import inflacji (wraz ze wzrostem cen artykułów importowanych przez dany kraj następuje wzrost kosztów produkcji , a co za tym idzie wzrost cen)

  • długookresowe dodatnie saldo bilansu handlowego (nadwyżka eksportu nad importem)

  • recesją gospodarczą (obniżenie wydajności pracy, a tym samym wzrost kosztów produkcji)

  • monopolizację gospodarki (monopoliści wzrost kosztów produkcji mogą przenosić na cenę)

Podobne prace

Do góry