Ocena brak

PRZYCZYNY I SKUTKI WIELKICH ODKRYĆ GEOGRAFICZNYCH

Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011

Przyczyny

1. Polityczne

- Ambicje poszczególnych państw i ich mieszkańców do zdobycia nowych terenów

- Współzawodnictwo panujących w odkrywaniu nowych lądów

2. Gospodarcze

- Niedobór drogocennego kruszcu w Europie

- Trudności handlu z Indiami po opanowaniu Bliskiego Wschodu przez Turków

- Kryzys gospodarki feudalnej stąd dążenie do poszukiwania zysków za granicami kraju

- Zdobywanie nowych terenów było dla ubogiej szlachty było doskonałym sposobem wzbogacenia się

- Zapotrzebowanie na tanią siłę roboczą

- Chęć sprowadzenia przypraw korzennych

- Głód, epidemie, zniszczenia wojenne w Portugalii

3. Demograficzne

- Przeludnienie słaniające do poszukiwań nowych obszarów dla osadnictwa

4. Religijne

- Dążenie kościoła do rozpowszechniania wiary katolickiej na nowo odkrytych terenach

5. Naukowe

- Postęp w technice nawigacyjnej i żeglarskiej umożliwiający dalekie podróże

- Ciekawość świata i chęć sprawdzenia teorii dotyczącej kulistości Ziemi

Skutki

1. Polityczne

- Wzrost znaczenia państw, biorących udział w odkryciach geograficznych, na arenie międzynarodowej

2. Gospodarcze

- Napływ szlachetnych kruszców do Europy

- Napływ produktów kolonialnych (korzenie, owoce, herbata, kawa, jedwab, kakao, tytoń, trzcina cukrowa, kukurydza, ziemniaki, pomidory)

- Sprowadzenie nowych nieznanych gatunków zwierząt

- Powstanie nowych szlaków handlowych

- Gwałtowny wzrost cen wielu towarów

- Rozwój żeglarstwa i miast portowych

- Rozwój osadnictwa

- Zapoczątkowanie ekspansji na inne kontynenty

- Napływ czarnych niewolników

3. Demograficzne

- Wzrost migracji Europejczyków

- Przywiezienie nieznanych chorób, dziesiątkujących Europę

4. Naukowe

- Poszerzenie wiedzy o świecie

- Pozyskanie niezbitych dowodów świadczących o kulistości Ziemi

- Odkrycie wielu nowych gwiazd po południowej stronie równika

- Rozwój umiejętności i technik żeglarskich

5. Inne

- Rozwój korsarstwa

- Wyniszczenie cywilizacji Majów, Azteków, Inków

Podobne prace

Do góry