Ocena brak

Przyczyny i skutki rozpadu systemu i wspólnoty państw socjalistycznych

Autor /Arnold Dodano /24.07.2011

Polityka Gorbaczowa nie zdołała powstrzymać rozkładu systemu radzieckiego. Coraz większe problemy ZSRR i jego słabość na arenie międzynarodowej, sprawiła, że nie był on już w stanie kontrolować państw satelickich. Problemy ekonomiczne przeżywały wszystkie kraje bloku, gdzie nie powiodły się próby reform ekonomicznych bez zainicjowania zmian własnościowych i politycznych. Upadek gospodarczy stał się główną przyczyną rozpadu bloku komunistycznego.

Współpraca tych państw, m.in. w ramach RWPG, okazała się bezowocna i nie była w stanie zaradzić zaistniałym problemom ekonomicznym. Mimo oporu lokalnych przywódców, "pierestrojka" wpływała na erozję podstaw nawet najbardziej ortodoksyjnych reżimów w Europie Środkowo - Wschodniej: NRD, Czechosłowacji i Bułgarii, nie mówiąc już o Polsce czy Węgrzech. Sytuacja ekonomiczna, znaczne osłabienie gospodarcze i polityczne doprowadziły do zmian ustrojowych. Kiedy we wrześniu 1989 roku powstał w Polsce pierwszy niekomunistyczny rząd w Europie Środkowo - Wschodniej, zaczął się lawinowy proces rozpadu systemu komunistycznego.

Efektem tego były wolne wybory w NRD i Węgrzech na przełomie marca i kwietnia 1990 roku, w maju w Rumunii, w czerwcu w Bułgarii i Czechosłowacji. Najpóźniej, bo w 1991 roku upadł reżim w Albanii. Rozpad bloku państw komunistycznych doprowadził do zjednoczenia Niemiec, oraz do rozpadu Czechosłowacji - od 1993 roku istnieją dwa osobne państwa: Czechy i Słowacja. Przestały istnieć komunistyczne organizacje, takie jak Układ Warszawski czy RWPG, gdyż ich dotychczasowi członkowie za cel postawili sobie nawiązanie kontaktów z państwami Zachodu i wstąpienie do ich organizacji militarnych i ekonomicznych.

Podobne prace

Do góry