Ocena brak

PRZYCZYNY I SKUTKI BEZROBOCIA

Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011

 

Przyczyn powstawania masowego bezrobocia jest bardzo wiele, jednak największą stanowią przekształcenia polityczno – gospodarcze państwa na początku lat 90-tych XX wieku, a są to:

 • przekształcenia organizacyjne przedsiębiorstw

 • prywatyzacja

 • likwidacja państwowych zakładów

 

 

Jednak na masowe bezrobocie miały także wpływ takie przyczyn, jak:

 • niskie kwalifikacje pracowników ( 7% ludności w wieku produkcyjnym w roku 1998 posiadało wykształcenie wyższe)

 • zacofanie gospodarcze wielu regionów kraju ( szczególnie zauważalne jest ono we wschodniej (południowo i północno ) części kraju

 • globalizacja gospodarki i rewolucja naukowo – techniczna

 • opóźnienia procesu głębokich przemian branż surowcowych

 • zakończenie okresu zimnej wojny

 • niedoświadczona kadra pracownicza

 • bariera budowniczo – mieszkaniowa

 • nadmierny fiskalizm ( to zniechęca do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej )

 • bariery socjopsychologicznei niedostatek indywidualnej przedsiębiorczości

 • słabość systemu rynku pracy

 • niedostatek pieniędzy na aktywne zwalczanie bezrobocia

 • brak współpracy systemu szkolnictwa z instytucjami systemu pracy

Podobne prace

Do góry