Ocena brak

Przyczyny i rodzaje makrokonfliktów społecznych

Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011

Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje makrokonfliktów:

  • ekonomiczne: leży tu sprzeczność interesów materialnych, dążenie do osiągnięcia dóbr, które istnieją w ograniczonym zakresie. Podstawową formą jest tzw. konflikt przemysłowy który rozgrywa się między pracownikami i głównie dotyczy spraw płacowych, a szerzej materialnych warunków pracy

  • polityczne: dotyczy zjawisk związanych z szeroko rozumianą sferą życia politycznego może oznaczać walkę o władzę, ale może również ograniczać się do woli o sposób sprawowania władzy. Walka o swobody polityczne

  • ideologiczne: u ich podstaw leżą konfrontacje, systemów wartości, a także zasad odnoszących się do życia społecznego, a także do zachowań poszczególnych ludzi. Jego specyficzną formą jest konflikt religijny

Przyczyny makrokonfliktów:

  • upośledzenie społeczne części społeczeństwa

  • opresyjność stosunków społecznych

  • antagonizacja

  • gdy upośledzenie współistnieje z aspiracjami do polepszenia sytuacji życiowej ludzi

Makrokonflikt istnieje wtedy gdy:

  • istnieje ideologia buntu społecznego

  • rozwój społeczno – gospodarczy którego efekty konsumowane są przez klasy uprzywilejowane

  • zawiedzione oczekiwania związane z zapowiadanymi reformami, które mają przynieść poprawę życia ludzi i nie spełniają oczekiwań

Podobne prace

Do góry