Ocena brak

PRZYCZYNY I CZYNNIKI RYZYKA UZALEŻNIEŃ

Autor /Placyd77 Dodano /09.09.2011

Podobnie jak wiele innych schorzeń, uzależnienia powstają w wyniku współdziałania różnych czynników etiopatogentycznych. Współdziałają w tym zakresie aktywnie czynniki biologiczne, psychologiczne i społeczne. W tym celu wykorzystałam schemat, który został stworzony dla objaśnienia zjawisk szybkiego wzrostu narkomanii w Polsce, zwłaszcza w latach dzie­więćdziesiątych XX wieku, aby przedstawić wieloczynnikowe uwarunkowa­nia w genezie uzależnień. Wykorzystamy ją do interpretacji tych czynników genetycznych.

Do góry