Ocena brak

Przyczepy mięśni

Autor /vaneska Dodano /04.01.2012

Mięśnie przytwierdzone są swymi końcami do powierzchni. które stanowią punkty przyczepu mięśni. Powierzchnie przyczepu są różnorodne. Niektóre mięśnie przyczepiają się do wewnętrznej powierzchni skóry, są to mięśnie skórne. Inne, jak np. mięśnie języka czy warg, przyczepiają się do błony śluzowej. Niektóre mięśnie łączą się z powięzią bądź z torebką stawową.

Znaczna jednak większość mięśni prążkowanych przytwierdzona jest obu swymi końcami do dwóch części szkieletu, które mięsień zazwyczaj zbliża do siebie podczas skurczu. Każdy mięsień ma co najmniej dwa punkty przyczepu, z których jeden nazywamy początki em (origo*) lub przyczepem początkowym mięśnia, drugi — przyczepem (insertio*) lub końcem, lub przyczepem końcowym mięśnia. Za początek uważamy na tułowiu na ogół koniec mięśnia bliższy głowy lub bliższy płaszczyzny pośrodkowej ciała, na kończynach — bliższy tułowia. Posługujemy się innymi jeszcze określeniami obu punktów przyczepu: początkiem mięśnia możemy również nazwać punkt przyczepu bardziej stały (punctum fixum*), końcem zaś — punkt przyczepu bardziej ruchomy (punctum mobile*). W zmienionych warunkach oba punkty mogą się jednak zmieniać. Punkt stały staje się wtedy punktem ruchomym i odwrotnie. Jeżeli np. wisząc na drążku przyciągamy tułów do ramion, to w ruchu tym zginacze ramienia zmieniają swój początek i koniec.

Podobne prace

Do góry