Ocena brak

Przyczepek pęcherzykowaty

Autor /kenna Dodano /13.01.2012

Przyczepek pęcherzykowaty (appendix vesiculosa *). Z odszczepionych kanalików powstawać mogą jeden lub dwa uszypułowane przy czepki pęcherzy ko wa te; przypuszczalnie* są to pozostałości pranercza lub przewodu pranercza i mają podobną budowę do przyczepka najądrza, tworu odpowiadającego im u mężczyzny. Średnica pęcherzyka wraha się od 1 do 12 mm; może on być silnie wypełniony płynem, lub też zapadnięty. Również długość szypuły jest bardzo zmienna i waha się od 5 do 30 mm.

Podobne prace

Do góry