Ocena brak

Przezwyciężanie niepowodzeń w nauce szkolnej

Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012

Metody i środki walki z niepowodzeniami:

a) możliwe wczesne niepowodzenia i przyjście uczniowi z pomocą. Sprzyja temu uważna obserwacja dzieci, którym nauka zaczyna sprawiać trudności. Zainteresowanie się nimi, udzielanie pomocy przez n-la, pomoc ze strony rówieśników, grupa wyrównawcza.

b) zapewnienie dzieciom dobrego opanowania języka ojczystego i matematyki. Dziecko źle czytające jest potencjalnym kandydatem na złego ucznia.

c) dobra atmosfera wychowania w klasie i w szkole, w której zarówno nauczyciela jak i rówieśników interesują niepowodzenia dziecka i wywołują chęć przyjścia z pomocą.

d) atmosfera domu i częste kontakty n-la z rodzicami.

e) uczniowie muszą czuć się potrzebni aby identyfikować się ze swoją klasą i szkołą.

f) zaangażowanie całej szkoły w zapobieganie niepowodzeniom poprzez różne formy działalności obliczonej na powstawanie więzi między n-lami a młodzieżą szkolną.

-rozwijanie sprawności w uczeniu się;

-kształtowanie nawyków systematycznego, dokładnego i chętnego podejmowania zadań;

-rozwijanie inicjatywy, pomysłowości, zdolności twórczych;

-budzenie pozytywnych emocji, wiary we własne możliwości, pozytywnego stosunku do nauki;

Podobne prace

Do góry