Ocena brak

Przeznaczenie środków publicznych

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

Środki publiczne mogą być przeznaczone na:

  • wydatki publiczne,

  • rozchody budżetu państwa (art. 4 ust. 1 u.f.p)

Rozchodami publicznymi są:

  • spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów,

  • wykup papierów wartościowych oraz inne operacje finansowe,

  • udzielone pożyczk

Podobne prace

Do góry