Ocena brak

Przewody ślinianki podjęzykowej

Autor /judy Dodano /06.01.2012

Gruczoły podjęzykowe mniejsze uchodzą krótkimi przewodami podjęzykowymi mniejszymi (ductussub-linguales minores s. Rimni) wzdłuż wolnego brzegu fałdu podjęzykowego. Gruczoł główny wysyła jeden przewód podjęzykowy większy (ductus sublin-gualis maior s. Bartkolini), który uchodzi wspólnie z przewodem gruczołu pod-żuchwowego lub tuż obok niego na brodawce podjęzykowej. Podział gruczołu na poszczególne jednostki z oddzielnymi przewodami ma tę korzyść, że droga wydzieliny z miejsca produkcji aż do ujścia jest znacznie skrócona, odwrotnie niż w śliniance podżuchwowej; nie jest to bez znaczenia dla odpływali wydzieliny, szczególnie w śliniance podjęzykowrej, która ze wszystkich ślinianek ma wydzielinę najbardziej kleistą.

Podobne prace

Do góry