Ocena brak

Przewód ślinianki podszczękowej

Autor /judy Dodano /06.01.2012

Przewód ślinianki podszczękowej (ducius submaxillaris s. Whartoni) występuje z powierzchni wewnętrznej tylnej połowy gruczołu, zagina się dokoła tylnego brzegu mięśnia żuchwowo-gnykowego, biegnie nad tym mięśniem bocznie od mięśni gnykowo-językowego i bródkowo-językowego, dalej kieruje się do przodu wzdłuż przyśrodkowej strony gruczołu podjęzykowego i uchodzi nieraz samodzielnie, przeważnie jednak wspólnie z przewodem większym ślinianki podjęzykowej na brodawce albo tzw. mięsku podjęzyko-wym. Brodawka albo mięsko podjęzykowe (papilla s. caruncula sublin-gualis) położone jest na dnie jamy ustnej, ku tyłowi od przyśrodkowego siekacza dolnego. W swym przebiegu na mięśniu gnykowo-językowym przewód leży między nerwem językowym a nerwem podjęzykowym, dalej zaś do przodu, na brzegu przednim tego mięśnia, od strony bocznej i dolnej obejmuje go nerw językowy. Ten długi przebieg przewodu (5—6 cm) wskazuje drogę rozwojową gruczołu. Ściany przewodu są znacznie cieńsze od ścian przewodu przyuszniczego.

Podobne prace

Do góry