Ocena brak

Przewlekłe powikłania cukrzycy

Autor /carbonara Dodano /28.11.2013

Powikłania cukrzycy dzielimy na powikłania ostre i przewlekłe. Powikłania ostre mogą stanowić o bezpośrednim zagrożeniu życia chorego, natomiast powikłania przewlekłe są przyczyną uznania tej choroby za chorobę społeczną.

Do powikłań ostrych zaliczamy śpiączkę ketonową, śpiączkę hiperglikemi-czną oraz śpiączkę mleczanową. W tym miejscu należałoby również wymienić śpiączkę hipoglikemiczną, która jest powikłaniem nie tyle samej cukrzycy, co powikłaniem jej leczenia. Powszechne dążenie do maksymalnie dokładnej kontroli glikemii powoduje, że hipoglikemia występuje wielokrotnie częściej niż inne ostre powikłania cukrzycy.

Do powikłań przewlekłych zalicza się powikłania bezpośrednio spowodowane mikroangiopatią, makroangiopatią, powikłania dotyczące układu nerwowego, skóry oraz układu kostnego.

Przewlekłe powikłania cukrzycy są spowodowane hiperglikemią, co zostało udowodnione w kontrolowanych próbach klinicznych. Rozwijają się latami, niepostrzeżenie i w celu ich wcześniejszego wykrycia należy wykonywać u pacjentów specjalistyczne badania diagnostyczne. Lekarz opiekujący się osobą chorą na cukrzycę jest zobowiązany do aktywnego poszukiwania tych powikłań. Wcześniejsze wykrycie zmian naczyniowych mobilizuje do ograniczania ich postępu i tym samym zapobiegania inwalidztwu w cukrzycy.

 

Podobne prace

Do góry