Ocena brak

Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Autor /Urban Dodano /20.12.2011

Polega na tym, że w celu zabezpieczenia wierzytelności banku dłużnik przenosi na bank prawo własności rzeczy ruchomej, papierów wartościowych lub inne prawa zbywalne, do czasu spłacenia zadłużenia wraz z należytymi odsetkami i prowizją. Dopuszczalne jest przeniesienie własności nie tylko rzeczy oznaczonej co do tożsamości, lecz także rzeczy określonej co do gatunku lub zbioru rzeczy.

Podobne prace

Do góry