Ocena brak

Przewidywanie pogody

Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011

Obserwacje (pomiary) meteorologiczne prowadzone według ustalonych, jednolitych zasad oraz informacje dostarczane przez satelity meteorologiczne są podstawą opracowywania map synoptycznych (map pogody) i progno­zowania pogody. Treść map synoptycznych stanowią wszystkie składniki pogody oraz występujące nad danym obszarem masy powietrza i fronty atmosferyczne. Można zatem na ich podstawie przewidzieć kierunki prze­mieszczania się mas powietrza, zmiany temperatur, kierunek wiatrów i opady, czyli prognozować pogodę.

Podobne prace

Do góry