Ocena brak

Przewaga Parlamentu nad innymi organami (wyższość władzy ustawodawczej nad wykonawczą) w systemie parlamentarno – gabinetowym realizuje się poprzez 3 instytucje

Autor /Kacper Dodano /03.06.2011

a) poprzez instytucję parlamentarnej inwestytury – to ta instytucja niezbędnej akceptacji Parlamentu, którą musi uzyskać powstający rząd. Jest to głosowanie nad powołaniem do życia rządu w proponowanym składzie

b) poprzez instytucję wotum zaufania. Oto wotum zaufania do Parlamentu występuje Premier. Rząd prosi Parlament, żeby Parlament wziął część odpowiedzialności za daną decyzję. Jest to instytucja, której uruchomienie leży w rękach władzy wykonawczej.

c) poprzez instytucję wotum nieufności – jest instytucją od początku do końca mieszczącą się w Parlamencie. Wotum nieufności jest proponowane przez część Parlamentu. Wotum nieufności może dotyczyć całości rządu lub tylko szefa rządu lub poszczególnego ministra. Wotum nieufności proponowane jest przez członków Parlamentu i decyzja zapada w Parlamencie. Jest to ta możliwość, w której większością głosów można odwołać rząd. Posłowie w Polsce mają prawo zgłoszenia wotum nieufności.

Wotum nieufności - jest to instytucja destabilizująca władzę wykonawczą.

Do góry