Ocena brak

przewaga konkurencyjna

Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013

Unikalna pozycja przedsiębiorstwa w sektorze w stosunku do konkurentów,
umożliwiająca osiąganie ponadprzeciętnych wyników i wyprzedzanie konkuren-
tów. P.k. wynika ze struktury sektora (lepszej niż u konkurentów), a więc
oddziaływania pięciu sił konkurencyjnych w konfrontacji z mocnymi stronami
przedsiębiorstwa. P.k. sprowadza się ostatecznie do dwu typów: p. w zakresie
niskich kosztów lub p. w zakresie zróżnicowania produktu lub innych działań
marketingowych (p. jakości). Wyróżnione dwa typy p.k., odniesione do pola
rynkowego przedsiębiorstwa, umożliwiają identyfikację trzech ogólnych typów
strategii konkurencyjnych: —> strategii przywództwa kosztowego, strategii przy-
wództwa w zakresie zróżnicowania oraz strategii koncentracji na wybranych
rynkach. Ta ostatnia zawiera dwa warianty szczegółowe strategii: lokalnego
przywódcy w zakresie kosztów lub zróżnicowania w obrębie danego segmentu
rynkowego. Długotrwałe i skuteczne utrzymywanie p.k. przekształca się w p.
strategiczną firmy wobec konkurentów.

 

Podobne prace

Do góry