Ocena brak

PRZETWORZENIE

Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011

Przetworzenie - miało miejsce w skutek nabycia własności na rzeczy wykonanej z cudzego materiału, wziętego bez upoważnienia właściciela. Według Sabinianów nowa rzecz była własnością właściciela materiału, natomiast Prokulianie stali na stanowisku iż należy ona do przetwórcy, który niejako zawłaszczył rzecz niczyją. Za Justyniana ustalono wreszcie, że nowa rzecz należy do właściciela materiału o ile da się ją przywrócić do pierwotnego stanu. Jeśli nie było to możliwe własność przysługiwała przetwórcy. W obu przypadkach należne było odszkodowanie - dla właściciela materiału za jego utratę lub dla przetwórcy za usługę.

Przetworzenie rzeczy (specificatio).

Nabycie własności rzeczy ruchomej przez przetworzenie następowało jeżeli osoba wykonała nową rzecz (nova species) z materiału nie należącego do niej – szkoła prokulejańska dawała własność przetwórcy, sabiniańska - odwrotnie. Od tego czy można było przywrócić rzeczy do pierwotnego stanu Justynian (media sententiastanowisko pośrednie) uwarunkował oddanie rzeczy jej właścicielowi.

Jeśli przetwórca dodał do rzeczy swój materiał stawał się jej właścicielem bezwzględnie.

Niezależnie od tych podziałów właścicielowi przysługiwały odszkodowania na drodze skarg in personam.

Przetworzenie (specificatio):

  • Nabycie własności w wyniku gruntownego przetworzenia cudzej rzeczy i wytworzenia w ten sposób nowego przedmiotu
  • Zależało od tego czy można przedmiot przywrócić do stanu poprzedniego (właściciel materiału) czy nie (wytwórca)

Podobne prace

Do góry