Ocena brak

Przetoka

Autor /armani Dodano /04.03.2014

(fistula, stornia, stomy); stornia; kanał między narządami, między narządem a powierzchnią skóry (lub błony śluzowej) albo między naczyniami. P. może być wrodzona (np. p. tętniczo-żyłna) lub nabyta. P. nabyta może być wytwarzana sztucznie (operacyjnie, np. p. między jelitem krętym i okrężnicą) lub powstawać samoistnie w przebiegu procesu ropnego łub nowotworowego. Łacińska nazwa „stornia" (zespolenie) jest używana do określenia p. wytworzonych sztucznie (celowo), a „fistula” dla p. wrodzonych, pourazowych i powstałych samoistnie. Termin „stornia" używany jest również dla określenia —>• odbytu sztucznego. Nazewnictwo polskie nie jest jednolite i dla p. sztucznych jest używana zarówno nazwa „przetoka”, jak „zespolenie”. (W.P., P.M.)

Podobne prace

Do góry