Ocena brak

przetarg ograniczony

Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013

Forma —> przetargu polegającego na dopuszczeniu do udziału w postępowaniu
przetargowym jedynie ściśle określonych przedsiębiorstw, instytucji czy osób
fizycznych. Ograniczenia określa każdorazowo instytucja ogłaszająca p. W p.o.,
zwanym też p. zamkniętym, mogą brać zazwyczaj udział tylko jednostki sektora
publicznego lub jednostki krajowe. P.o. nie są podawane do publicznej wiadomo-
ści, a zaproszenia do udziału są bezpośrednio kierowane wyłącznie do wyselek-
cjonowanych podmiotów gospodarczych. Ograniczenie liczby potencjalnych
zainteresowanych dostawców (zleceniobiorców) * wynika z chęci popierania 

interesów sektora krajowego lub regionalnego oraz z uproszczenia i przy-
spieszenia całej procedury przetargowej. 

 

Podobne prace

Do góry