Ocena brak

Przeszkody zawarcia małżeństwa

Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011

Małżeństwo może zostać unieważnione, jeżeli do jego zawarcia doszło mimo istnienia tzw. przeszkód małżeńskich.

1. brak wymaganego prawem wieku – art. 10,

2. ubezwłasnowolnienie całkowite – art. 11,

3. dotknięcie chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym – art. 12,

4. pozostanie we wcześniej zawartym związku małżeńskim (bigamia) – art. 13,

5. zbyt bliskie pokrewieństwo (krewni w linii prostej i rodzeństwo) – art. 14,

6. powinowactwo w linii prostej – art. 14,

7. pozostawianie ze sobą w stosunku przysposobienia – art. 15.

WAŻNE- analizę przeszkód małżeńskich musicie Państwo dokonać w oparciu o wyżej podane przepisy, w tym zwrócić uwagę na to kto może żądać unieważnienia małżeństwa oraz okoliczności wyłączające unieważnienie małżeństwa.

Podobne prace

Do góry