Ocena brak

Przestrzeń załonowa

Autor /liza Dodano /12.01.2012

Jeżeli pęcherz wypełnia się mocz i szczyt pęcherza wznosi się powyżej górnego brzegu spojenia łonowego, wtedy poci on również ku górze pokrycie otrzewnej. Ściana przednia pęcherza nie pokryta otrze przylega wtedy do przedniej ściany brzucha: odległość między otrzewną i spojeni jest tym większa im silniej pęcherz jest wypełniony: otrzewna przedniej ściany brzuc albo przechodzi na szczyt pęcherza i dalej na jego powierzchnię tylną, albo też opuszcza się wpierw nieco między przednią ścianę pęcherza a przednią ścianę brzuch wytwarzając zachyłek p ę c h e r z o w o - b r z uszny (recessus vesico-abdominalis). Przestrzeń nie zajęta przez otrzewną między ścianą brzucha oraz spojeniem i powierzc tylną kości łonowych a przednią powierzchnią pęcherza stanowi przestrzeń zało nową. Wytwarzanie się jej umożliwia cięcie uadłonowe (sectio alla). stwarza więc dostęp operacyjny do pęcherza powyżej spojenia bez otwierania jamy otrzewnej. Jest to klasyczna droga znana już w średniowieczu, którą stosowano dla usuwania kami pęcherzowych. W chorobowym zamknięciu cewki moczowej tutaj też dokonuje się nakłucia w celu odprowadzenia moczu.

Przestrzeń ta wzrasta wraz z wypełnianiem się pęcherza, istnieje jednak  w pęcherzu pustym, między nim a spojeniem i powierzchnią tylną kości łonowych. Ku dołowi przestrzeń ta ograniczona jest łączno tkankowym pasmem łonowo-pęcrzowyni utworzonym przez więzadła tejże nazwy.

Przestrzeń załonowa wypełniona jest luźną tkanką łączną i tłuszczową; w związku z tym ściana pęcherza bez większego tarcia z łatwością się przesuwa wzdłuż ściany brzucha, co oczywiście ma znaczenie przy rozciąganiu się pęcherza.

Podobne prace

Do góry