Ocena brak

Przestrzeń nadmostkowa i nadobojczykowa

Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012

Przestrzeń nadmostkowa i nadobojczykowa (spatium suprasternale et supraclauicula-re*). Między blaszką powierzchowną i przedtchawiczą powięzi szyi leży szczelinowata przestrzeń łącznotkankowa. Jej część pośrodkowa (przestrzeń nadmostkowa) położona jest nad rękojeścią mostka i do tyłu od przyczepu mostkowego m. mostkowo--obojczykowo-sutkowego, część boczna (przestrzeń nadobojczykowa) — nad częścią mostkową obojczyka w trójkącie utworzonym przez obojczyk, dolny brzusiec m łopatkowo-gnykowego i brzeg boczny m. mostkowo-obojczykowo-sutkowego. W pozostałych częściach przestrzeni obie blaszki powięziowe ściśle przylegają do siebie. Obie przestrzenie zawierają skąpą ilość luźnej tkanki łącznej i tkanki tłuszczowej. W przestrzeni nadmostkowej przebiegają dolne odcinki żył szyjnych przednich (venae jugulares anteriores), połączone łukiem żylnym szyi (arcus nenosus juguli). Niekiedy znajduje się tu węzeł chłonny.

Podobne prace

Do góry