Ocena brak

Przestrzeń kosmiczna - Problemy prawne wykorzystania sztucznych satelitów Ziemi

Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011

Sposoby wykorzystania satelitów. Mogą być wykorzystywane w telekomunikacji, meteorologii, geodezji i kartografii, dla zdalnego badania z Ziemi. Na podstawie podpisanej 20 sierpnia 1964r. w Waszyngtonie umowy utworzono Międzynarodową Organizację Łączności Satelitarnej.

Zdalne badanie Ziemi – problemem jest sprawa dopuszczalności tych badań w stosunku to terytoriów innych państw.

Satelity geostacjonarne – umieszczone nad równikiem, zajmują stałą pozycję względem Ziemi. Ich liczna jest określona, więc rodzi się problem monopolizacji kosmosu i równoprawnego dostępu wszystkich państw do wykorzystania orbit geostacjonarnych.

Podobne prace

Do góry