Ocena brak

Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

Autor /Victoria Dodano /02.04.2011

 

Gdy chodzi o karę pozbawienia wolności to typowe ustawowe zagrożenie wynosi dwa lata i dotyczy:

 • zatajenia prowadzenia na własny rachunek działalności podlegającej opodatkowaniu pod cudzym nazwiskiem, firmą lub nazwą

 • oszustwa podatkowego

 • wydania z zakładu produkcyjnego lub sprowadzenia z zagranicy wyrobów akcyzowych lub opakowań z tymi wyrobami bez ich oznaczenia znakami akcyzy

 • umyślnego paserstwa akcyzowego

 • niewypłacenia pobranego podatku na właściwy rachunek.

Zagrożenie karą pozbawienia wolności do roku wiąże się z czynami polegającymi ba:

 • fałszerstwie materialnego znaku urzędowego mającego stwierdzić uiszczenie opłaty skarbowej

 • fałszerstwie materialnego znaku akcyzy lub upoważnienia do odbioru banderol

 • nielegalnym obrocie znakami akcyzy

 • zaniechaniu poboru podatku albo pobraniu go w kwocie niższej od należnej.

Najwyższa kara pozbawienia wolności – trzy lata, dotyczy przestępstw uznanych za najbardziej szkodliwe. Są to przestępstwa związane z:

 • niezgłoszeniem właściwemu organowi przedmiotu opodatkowania

 • wyłudzeniem zwrotu podatku

 • fałszerstwem materialnym znaków akcyzy lub upoważnienia do odbioru banderol

W przypadku grzywny, najczęściej stosuje się grzywnę do 720 stawek dziennych a następnie występuje grzywna do 240 stawek dziennych i 180 stawek dziennych. Rzadziej stosuje się grzywnę do 480 i 120 stawek dziennych.

Podobne prace

Do góry