Ocena brak

Przestępstwa prawa prywatnego

Autor /Donat Dodano /18.11.2011

Drugim obok kontraktów źródłem powstawania zobowiązań były – wedle systematyki przyjętej przez Gaiusa w Instytucjach – delicta (odpowiednik dzisiejszych „czynów niedozwolonych”, traktowanych jako źródło odpowiedzialności cywilnej), rozumiane jako przestępstwa prawa prywatnego.

Rodziły one odpowiedzialność sprawcy w postaci obowiązku zapłaty kary prywatnej płaconej na rzecz poszkodowanego, lub w niektórych przypadkach na rzecz każdego, kto wystąpił ze stosowną skargą. W tym przypadku celem skargi było uzyskanie od sprawcy zapłacenia kary pieniężnej (actiones poenales), z którą mogło się wiązać odszkodowanie.

Istniały tylko cztery rodzaje przestępstw prywatnych wg ius civile:

a) kradzież (furtum),

b) rabunek (rapina),

c) bezprawne wyrządzenie szkody (damnum iniurua datum

d) zniewaga (iniuria).

Podobne prace

Do góry