Ocena brak

Przestępczość w Polsce lat dziewięćdziesiątych

Autor /bob Dodano /12.04.2011

Cały okres objęty analizą (tj. lata 1990-2001) cechował systematyczny wzrost przestępczości-blisko dwukrotnie więcejJeśli idzie o strukturę przestępstw według ich rodzajów największą dynamikę wzrostu cechowały przestępstwa

• przeciwko dokumentom.  tj. blisko ośmiokrotnie więcej.

• czynów przeciwko życiu i zdrowiu,

- największą dynamiką cechowały się przestępstwa udziału w bójce lub pobiciu, współczynnik był aż trzyipółkrotnie wyższy. Nasilenie natomiast zarówno zabójstw, jak i przestępstw spowodowania uszczerbku na zdrowiu było już znacznie mniejsze — ich liczba zwiększyła się mniej więcej o trzy czwarte

• spośród rozpatrywanych czynów zawierających element agresji najmniejszy był wzrost liczby gwałtów: w roku 2001 było ich o 30% więcej niż w 1990

• przestępstwa przeciwko mieniu, największe było nasilenie rozbojów ponad trzykrotnie więcej. współczynnik kradzieży systematycznie rośnie dwukrotnie zmniejszył się współczynnik kradzieży z włamaniem

• nieletnich, to zarysowała się stabilizacja że nieletni są nadal sprawcami ponad 20% wszystkich rozbojów.

Jeśli idzie o terytorialny rozkład przestępczości jest ona najwyższa..

* W województwach pomorskim

* zachodniopomorskim,

 Najmniejsza zaś w pasie województw południowo - wschodnich,

* obejmującym podlaskie,

* lubelskie,

* podkarpackie 

* świętokrzyskie.

Ogólny wskaźnik wykrywalności oscyluje zaś od kilku lat w granicach 50%, w najpowszechniejszych kategoriach przestępstw (włamania, kradzieże, rozboje)) wskaźniki wykrywalności utrzymują się w całym analizowanym okresie na niezmiernie niskim poziomie od kilku do dwudziestu kilku procent

Podobne prace

Do góry