Ocena brak

Przesłanki zasiedzenia

Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011

W prawie klasycznym:

  • posiadanie (possessio), do tego nieprzerwane, przy przeniesieniu własności nieprzerwanie posiadania zachodziło w przypadku successio possessionis – przy dziedziczeniu lub accessio possessionis – od III w.n.e. kupujący w dobrej wierze mógł sobie doliczyć posiadanie sprzedawcy;

  • rzeczy nie wyłączone z zasiedzenia res habilis (np. miedza do 5 stóp, miejsce przed grobem),

  • czas tempus: dla ruchomości – rok, nieruchomości – dwa lata,

  • słuszna podstawa, tytuł posiadania– iusta causa, iustus titulus,

  • dobra wiara bona fides, w szczególności nabycia posiadania od niewłaściciela, z zastrzeżeniem, że później powstała zła wiara nie szkodzi zasiedzeniu – mala fides superveniens non nocet.

Prawo justyniańskie:

  • wymagało posiadania 10 (czasem 20) letniego dla nieruchomości i 3 letniego dla ruchomości, przerwa następowała już wskutek wniesienia skargi windykacyjnej właściciela, pozostawiono accesio i successio possessionis,

  • iustus titulus i iusta causa posiadania,

  • bona fides,

  • res habilis

Podobne prace

Do góry