Ocena brak

Przesłanki zameldowania na pobyt stały i czasowy

Autor /Iwo Dodano /22.12.2011

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ustawa reguluje czasem. Nie bez znaczenia jest też wola przebywania.

Zasada:

- pobyt powyżej 2 miesięcy - meldunek stały,

- pobyt do 2 miesięcy - meldunek czasowy.

  • Obowiązek zameldowania się na pobyt stały lub czasowy nie później niż przed upływem 4 doby.

  • Bez obowiązku zameldowania jest osoba przebywająca w tym samym miejscu do 3 doby.

  • Wczasowiczów melduje kierownik hotelu w książce meldunkowej

Podobne prace

Do góry