Ocena brak

PRZESŁANKI WYGAŚNIĘCIA MANDATU POSŁA I SENATORA

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Warunkiem uzyskania mandatu jest ważność wyborów. Status posła lub senatora otrzymuje się z chwilą wyboru. PKW wydaje zaświadczenie wybranym o wyborze ( deklaratoryjny charakter ). Mandat wygasa:

- Sad Najwyższy stwierdza nieważność wyborów

- odmowa złożenia ślubowania ( posła lub senatora )

- w momencie śmierci

- utrata prawa wybieralności

- zrzeczenie się mandatu

- zajmowanie przez posła lub powołania go na stanowisko ( art. 103 )

* sędziego TK, TS, SN

* prezesa NBP, NIK RPO, RPD.

* ambasadora, wojewody, * członka Rady Polityki Pieniężnej,

* zatrudnienia w Kancelarii Sejmu, Senatu. Prezydenta, adm. rządowej.( nie dotyczyło RM, Sekretarzy Stanu w administracji rządowej

W ciągu 7 dni należy złożyć Marszałkowi Sejmu ( Senatu ) zaświadczenie o wyborze.

Podobne prace

Do góry