Ocena brak

Przesłanki umożliwiające odesłanie pracownika z urlopu oraz przesunięcie urlopu

Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011

Przesłanki o charakterze obligatoryjnym:

  • czasowa niezdolność do pracy na skutek choroby

  • odosobnienie na skutek choroby zakaźnej

  • powołanie na zgrupowania, ćwiczenia wojskowe

  • urlop macierzyński

Przesłanki fakultatywne

  • na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami

  • gdy nieobecność w pracy mogła by sprawić poważne perturbacje

Z ważnych przyczyn dotyczących zakładu pracy można pracownika odwołać z urlopu, jeżeli przyczyny te nie były wcześniej znane. Pracownikowi przysługuje wtedy zwrot kosztów podróży w obie strony oraz zwrot świadczeń.

Podobne prace

Do góry