Ocena brak

Przesłanki rozwoju MSP w Polsce

Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011

 

Przekształcenia ustrojowo-gospodarcze zapoczątkowane w 1989 r zaowocowały w liczne reformy systemowe, takie jak:

  • swoboda gospodarczej działalności i zniesienie monopolu lub preferencji w dostępie do rynku przedsiębiorstw państwowych

  • otwarcie gospodarki na świat

  • konsekwentnie prowadzona polityka pieniężna i prywatyzacyjna

  • wprowadzenie wewnętrznej wymienialności złotego , swoboda podróżowania i obrotu walorami dewizowymi

-restytucja lokalnej samorządności

 

Drugą przyczyną rozwoju sektora MSP ,szczególnie ważną w pierwszym okresie reformowania gospodarki ,była utrzymująca się nierównowaga rynkowa, tak globalna, jak i segmentowa, pozostała po gospodarce centralnie kierowanej.

Po zliberalizowaniu zasad funkcjonowania gospodarki przed producentami otworzyły się atrakcyjne nisze rynkowe ,wcześniej niedostępne.

Firmy sektora MSP jako pierwsze zaczęły odtwarzać zerwane więzi wymiany handlowej z krajami dawnego ZSRR .Ponadto małe i średnie firmy sprawnie i efektywnie wykorzystały popyt gości zagranicznych licznie odwiedzających Polskę z uwagi na różnice cen ,kursów dewiz i stan zaopatrzenia rynków w sąsiedzkich krajach.

Podobne prace

Do góry