Ocena brak

Przesłanki przysposobienia

Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011

Przysposobić można tylko:

- osobę małoletnią (wymaganie małoletniości powinno zostać spełnione w dniu złożenia wniosku o przysposobienie),

- dla jej dobra.

Przysposobić może tylko:

- osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych posiadająca kwalifikacje osobiste uzasadniające przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego,

- a między przysposabiającym i przysposobionym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku (ocena odpowiedniej różnicy wieku musi być dokonana w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego). Wiek oraz stan zdrowia przysposabiającego musi dawać gwarancję należytego sprawowania opieki nad przysposobionym do czasu jego usamodzielnienia.

Przysposobić wspólnie mogą tylko małżonkowie.

Przysposobienie przez jednego z małżonków nie może nastąpić bez zgody drugiego małżonka, chyba że nie ma zdolności do czynności prawnych albo porozumienie się z nim napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody.

Polecam: art. 114, 114(1), 115 i 116 kro.

Podobne prace

Do góry