Ocena brak

Przesłanki pozytywne rozwodu

Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011

Orzeczenie sądu kościelnego o ważności bądź ustaniu małżeństwa kanonicznego nie ma prejudycjalnego wpływu na ważność lub ustanie małżeństwa świeckiego.

Orzeczenie rozwodu jest dopuszczalne w razie ustalenia przez sąd, że pożycie małżeńskie uległo zupełnemu i trwałem rozkładowi.

Pojęcie „wspólne pożycie” obejmuje ogół więzi między małżonkami o sferze 1 duchowej, 2 fizycznej i 3 gospodarczej.

Rozkład pożycia małżeńskiego następuje w sytuacji, gdy zostały zerwane wszystkie 3 więzi (dopuszcza się istnienie elementów więzi gospodarczej).

Przyczyny rozkładu mogą być zawinione lub niezawinione.

Rozkład pożycia jest trwały, gdy można w sposób uzasadniony przyjąć, że na tle okoliczności konkretnego przypadku nie nastąpi powrót małżonków do wspólnego pożycia (ze względu na niektóre okoliczności np. zdrada, czy pobicie może to być okres nawet stosunkowo krótki).

Wyrok uwzględniający powództwo ma charakter konstytutywny, a rozwiązanie małżeństwa następuje z chwilą uprawomocnienia się wyroku.

Polecam art. 56 § 1 kro.

Podobne prace

Do góry