Ocena brak

Przesłanki odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie zobowiązania

Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania powodowało szkodę w majątku wierzyciela, którą dłużnik zobowiązany był wyrównać, jeśli istniał związek przyczynowy między jego działaniem a szkodą lub wynikały z winy culpa dłużnika, a także obowiązek nałożony przez prawocustodia – do szczególnego strzeżenia rzeczy, mimo braku winy.

Podobne prace

Do góry