Ocena brak

Przesłanki negatywne rozwodu

Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011

Negatywnymi przesłankami rozwodu są takie przesłanki, których zaistnienie powoduje, że mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami rozwód w danej chwili nie może zostać orzeczony.

1. jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci,

2. jeżeli rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (zws)

3. jeżeli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, drugi z małżonków na rozwód się nie godzi, a odmowa tej zgody nie jest sprzeczna z zws (a zatem orzeczenie rozwodu na żądanie małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia bez zgody małżonka może być tylko wyjątkowo uznane za zgodne z zws, np. gdy małżonek żyje dłuższy czas w konkubinacie, z którego ma albo spodziewa się dzieci).

Polecam art. 56 § 2 i 3 kro.

Podobne prace

Do góry