Ocena brak

PRZESŁANKI I KONSEKWENCJE WZROSTU MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁZALEŻNOŚCI GOSPODARCZEJ W ROZWOJU SPOŁECZNO - EKONOMICZNYM

Autor /Patryk0909 Dodano /05.01.2012

Współzależność gospodarcza wywodzi się z międzynarodowego podziału pracy, w którym kraje rozwinięte gospodarczo specjalizowały się w produkcji gotowych wyrobów przemysłowych, a pozostałe w produkcji surowców i żywności. Powstał trójkąt w handlu międzynarodowym: Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone i kraje surowcowo-rolnicze. Europa miała nadwyżkę w handlu z krajami surowcowo-rolniczymi, a deficyt w wywozie wyrobów przemysłowych, ponieważ Stany rozwijały własną produkcję przemysłową.

Miały za to deficyt w obrotach z krajami surowcowo-rolniczymi, spowodowany większym przywozem surowców i żywności tropikalnej. USA swój deficyt pokrywały nadwyżką w handlu z Europą, a Europa z krajami surowcowo-rolniczymi. Załamanie tego trójkąta przyniósł kryzys lat 29-33. Współcześnie zależności gospodarcze nadal pozostały. Zróżnicowaniu uległy podmioty gospodarki światowej i przedmioty wymiany (doszły usługi i przepływ czynników produkcji). Zmienił się także charakter międzynarodowego podziału pracy- specjalizacja międzygałęziowa została zastąpiona przez wewnątrz gałęziową; wymiana wyrobów gotowych, przez wymianę części do tych wyrobów.

Przesłankami wzrostu współzależności nadal pozostają więc: różnice w zasobach bogactw naturalnych, w zasobach pracy, kapitału, czynniki techniczne , naukowe i instytucjonalne (ustrój polityczny, polityka gospodarcza, traktaty i umowy międzynarodowe). Konsekwencje wzrostu współzależności to przede wszystkim to, że gospodarka staje się globalną a nie sumą gospodarek narodowych. Przejrzyste i łatwe do zdefiniowania i zewidencjonowania powiązania handlowe dla gospodarki światowej tradycyjnej ustępują miejsca powiązaniom trudnym do ujęcia statystycznego.

Stąd coraz bardziej postępuje uzależnienie gospodarek narodowych od międzynarodowego środowiska, zwiększa sie komplementarność ich struktur wewnętrznych. Maleje też znaczenie rozwoju przemysłowego na rzecz postępu naukowo-technicznego.

Podobne prace

Do góry