Ocena brak

Prześladowanie węży

Autor /Mustafa000000 Dodano /12.01.2012

Człowiek prześladował i zabijał węże od zawsze. Tylko w jednym z okręgów wschodnich Niemiec w latach 1889-1904 zabito 37 565 żmij zygzakowatych, za które wypłacono nagrody. Poza Europą działo się podobnie. W brazylijskim Instytucie Butantan „zużyto" w latach 1901-1959 aż 554 882 jadowitych węży różnych gatunków.

Głównym celem w tym przypadku było otrzymanie surowic. Jady węży odgrywają coraz większą rolę przy produkcji surowic i wytwarzaniu środków farmaceutycznych. Ponieważ dostarczające jadów gatunki stały się już w wielu rejonach rzad-kościami, z dużą trudnością udaje się chciwym zysku łowcom pokryć istniejące zapotrzebowanie. Problem ten doprowadził w wielu krajach do stosowania nieodpowiedzialnej, rabunkowej gospodarki tymi tak specyficznymi zasobami przyrody, żeby pozyskać odpowiednią liczbę okazów. Wysyłane są zespoły zawodowych łowców, którzy w krótkim czasie potrafią wyniszczyć całe populacje jadowitych węży.

Nierzadko chwyta się przy okazji również inne gady i wprowadza się je do handlu dzikimi zwierzętami. Po wyłapaniu niemal wszystkich węży pozostają tylko te, które przeoczono lub znajdowały się w podziemnych kryjówkach, więc pozostaje jeszcze jedna godna napiętnowania metoda łowiecka - w zimnej porze roku przeszukuje się znane miejsca zimowania węży i wybiera się je stamtąd wszystkie.

Takie metody postępowania w niektórych rejonach doprowadziły do wytępienia na dużych połaciach praktycznie wszelkich węży. By chociaż częściowo uniezależnić się od materiału pochodzącego z odłowu, rozwija się hodowle jadowitych węży. Zwierzęta przeważnie nie mogą się w nich rozmnażać, służą jedynie do pozyskiwania jadu. Nadzieje na długie życie tych węży są bardzo nikłe, z uwagi na niewłaściwe przetrzymywanie i pobieranie od nich w regularnych odstępach dużych porcji jadu. Ulegają zranieniom w okolicach pyska, odmawiając wtedy pobrania pokarmu i padają z wycieńczenia lub na skutek choroby.

W byłym Związku Radzieckim ostatnio pozyskiwano jad od węży w miejscu ich złowienia i w taki sposób, by zwierząt przy tym nie uszkodzić. Na koniec wypuszczano węże na wolność. Jednak i ta metoda niosła ze sobą problemy, gdyż samice węży po urodzeniu młodych lub złożeniu jaj są tak osłabione, że najmniejsze dodatkowe stresy mogą prowadzić do ich śmierci. Jeszcze dzisiaj węże są w wielu krajach masowo zabijane i to zarówno jadowite, jak i niejadowite, co jest wynikiem panicznego strachu przed nimi i zwykłej ludzkiej głupoty. Stale postępujące zanikanie populacji węży w wielu częściach Europy jest również wynikiem niszczenia odpowiednich dla nich środowisk.

Często produkuje się z tych zwierząt pożałowania godne pamiątki sprzedawane później turystom. Słusznie nowoczesne ustawodawstwo ochrony przyrody usiłuje położyć kres tym barbarzyńskim praktykom. Również dzisiaj do produkcji różnych modnych wyrobów stosuje się skóry wielu zagrożonych gatunków węży. Ten więc, kto kupuje przedmioty wykonane ze skór węży przyczynia się do wyniszczania tej grupy zwierząt.

Podobne prace

Do góry