Ocena brak

Przesiedlenia Niemców z Europy Środkowej - zakres i znaczenie polityczne

Autor /Patryk0909 Dodano /05.01.2012

 • Gehenna” narodu niemieckiego na przyszłych „polskich ziemiach odzyskanych” zaczęła się już na przełomie 44/45, kiedy to na rozkaz władz hitlerowskich ogłoszono przymusową ewakuację mieszkańców Prus Wschodnich , Pomorza, Ziemi Lubuskiej i Śląska.

 • Decyzję o przesiedleniach Niemców z Polski, Czechosłowacji i Węgier podjęto na konferencji poczdamskiej.

 • Największe znaczenie miały one w Polsce, gdyż to Polska granica przesunęła się najbardziej na zachód w wyniku zmian powojennych. Tereny przyznane Polsce były zamieszkane przed wojną przez 8.5mln Niemców

 • W Polsce planowe przesiedlenia w latach 46-49 objęły nie mniej niż 2 300 tyś ludzi. Dalsze 700tyś opuściło Polskę w sposób nie zorganizowany. Przesiedlenia odbywały się w bardzo trudnych warunkach.

 • Czechłosłowacja – wysiedlenia Niemców zostały ogłoszone w tzw. Programie Koszyckim 05.04.45, miały objąć wszystkich Niemców z wyjątkiem aktywnych antyfaszystów. Głównym instrumentem w realizacji tego projektu był dekret wywłaszczeniowy z dn. 21.06.45, na mocy którego odebrano bez odszkodowań 3miliony hektarów ziemi należącej do Niemców i Węgrów. Wkrótce rozpoczęto realizację wysiedleń Niemców sudeckich, w latach 45-50 przesiedlono 2 900 tyś ludzi.

ZNACZENIE:

 • wysiedlenia były przymusowe ale w świetle opinie międzynarodowej legalne, gdyż uzyskały akceptację USA, Wielkiej Brytanii i ZSRR.

 • Późniejsza pomoc Moskwy i Londynu w wysiedleniu wszystkich Niemców z za linii Odry i Nysy Łużuckiej oznaczała faktyczne uznanie tej linii za granicę Polski.

 • Opustoszałe terytoria były zajmowane przez Polskich repatriantów z ZSRR i kresów wschodnich, oraz wracających z robót przymusowych w Niemczech Polaków.

 • Wzrost wrogości między narodami zwłaszcza Polakami i Niemcami, dochodziło do wielu nie przyjemnych sytuacji. Działania niemieckiej pronazistowskiej, dywersyjno-sabotażowe grupy „Werwolfu”. Napadali na polskich osadników, niszczyli ośrodki polskiej administracji itp. Ataki ustały z końcem akcji przesiedleniczej.

 • Stworzenie w europie środkowo-wschodniej jednorodnych etnicznie państw, co gwarantowało by im stabilność. Jednocześnie próbowano zapobiec w przyszłości powtórzeniu się sytuacji z przed II WŚ, kiedy to Niemcy wykorzystywali swoje skupiska w innych krajach do prowadzenia agresywnej polityki,.

 • Usunięcie śladów kolonizacji przedwojennej i wojennej kolonizacji niemieckiej w tych regionach, która miała miejsce od pierwszego rozbioru Polski

Podobne prace

Do góry