Ocena brak

Przepuklina udowa

Autor /sara Dodano /05.01.2012

Przepuklina udowa (hemia femoralis). Pod wpływem zwiększonego ciśnienia we-wnątrzbrzusznego jelito lub inny narząd jamy brzusznej wypycha przed sobą otrzewną oraz przegrodę udową i przedostaje się przez pierścień udowy (głęboki) do kanału udowego, w którym może pozostawać, lub też idzie dalej i niszcząc powięź sitowatą przechodzi przez rozwór odpiszczelowy (pierścień udowy powierzchowny), kierując się pod skórę górnej i przyśrodkowej powierzchni uda. Wytworzony worek przepuklinowy właściwy składa się z dwóch warstw: otrzewnej i powięzi poprzecznej brzucha (przegrody udowej).

Przepuklina udowa rzadko osiąga tak wielkie rozmiary jak przepuklina pachwinowa. U kobiet występuje częściej niż u mężczyzn w związku ze stosunkowo szerszą miednicą kobiecą. Ze względów diagnostycznych należy zaznaczyć, że przepukliny pachwinowe występują powyżej więzadła pachwmowego oraz powyżej i przyśrodkowo od guzka łonowego, natomiast przepukliny udowe leżą poniżej więzadła pachwinowego oraz poniżej i bocznie od guzka łonowego.

Zarówno kanał udowy, jak i pachwinowy w ścisłym tego słowa znaczeniu nie zasługują na nazwę kanałów, ponieważ nie mają światła. W warunkach prawidłowych są one kanałami tylko in potentia. Pionowa postawa człowieka była przyczyną, że te potencjalne kanały, które powstały niezależnie od niej, stały się miejscami zmniejszonego oporu, a w przypadkach chorobowych rzeczywistymi kanałami.

Podobne prace

Do góry