Ocena brak

Przepływy czynników produkcji i produktów w zależności od struktury podmiotów gospodarczych

Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011

Czynniki produkcji, to wielkości gospodarcze, którymi możemy swobodnie rozporządzać (praca, kapitał, ziemia). Niegdyś procesy wytwarzania i konsumpcji były połączone. Po pewnym czasie, gdy zauważono, że specjalizacja przyniesie większe korzyści, oddzielono produkcję od konsumpcji. Powstał obszar rynku między gospodarstwami domowymi a producentami, gdzie realizował się proces wymiany i konsumpcji. Tak więc specjalizacja doprowadziła do powstania rynku.

Model dwupodmiotowy:

  • nie uwzględnia przepływów między przedsiębiorstwami (dokonują się one wyłącznie na rynku produktów),

  • nie uwzględnia oszczędności,

  • pominięto powiązania z zagranicą (gospodarka zamknięta).

Gospodarstwa dostarczają producentom czynniki produkcji, np. własną pracę (siła robocza), majątek, nieruchomości, itp., a za nie otrzymują opłaty, które są kosztem dla przedsiębiorców i dochodem dla gospodarstw. Rynek pełni funkcję zaspokajania potrzeb za pomocą produktów. Przedsiębiorstwa wytwarzają więc (przy użyciu czynników) produkty potrzebne gospodarstwom. Te, aby zdobyć produkty ponoszą wydatki konsumpcyjne będące przychodem dla przedsiębiorstw.

Jest to najprostszy model struktury podmiotowej, którego rozbudowaniem jest model trójpodmiotowy. Między gospodarstwem domowym a przedsiębiorstwem pojawiło się państwo jako amortyzator przepływów. Rynek stał się segmentowy (podzielony). Wydzielone zostały sektory:

  • profit – nastawiony na zysk,

  • non – profit – nie dla zysku, a dla równowagi funkcjonowania struktur.

Na rynku czynników wytwórczych między państwem a gospodarstwami i przedsiębiorstwami zachodzi wiele relacji:

  • sprzedaż czynników wytwórczych (np. prywatyzacja),

  • przekazanie czynników wytwórczych z gospodarstw domowych do przedsiębiorstw.

Przepływy te są dwukierunkowe między:

- gospodarstwami domowymi a państwem,

- przedsiębiorstwem a państwem,

- gospodarstwem domowym a przedsiębiorstwem.

Istnieje również rynek produktów, gdzie spotyka się popyt i podaż na produkty gotowe.

Funkcja władzy gospodarczej związana jest ze zrównoważonym wzrostem, a więc pojawia się sektor non – profit. Gospodarstwa domowe uzyskują od państwa świadczenia, produkty, usługi i same świadczą na rzecz państwa. Państwo otrzymuje dochody z tytułu świadczeń podatkowych i opłat gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Transfery są to uzyskiwane od państwa zasiłki, stypendia, itp. Nie jest to pełna struktura, gdyż brak tu np. banków.

Podobne prace

Do góry