Ocena brak

Przepisy porządkowe stanowione przez jednostki samorządu terytorialnego

Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011

Przepisy porządkowe mogą być wydawane na podstawie generalnego upoważnienia zawartego w ustawach i wydaje je się tylko w zakresie uregulowanym ustawowo lub w innych przepisach powszechnie obowiązujących. Wojewoda wydaje przepisy porządkowe w formie rozporządzeń porządkowych, w powiecie wydaje je rada powiatu.

Gminne przepisy porządkowe ustanawia rada gminy w formie uchwały lub w sprawach niecierpiących zwłoki zarząd gminy w formie zarządzenia, które wymaga zatwierdzenia na najbliższej sesji rady gminy. Przepisy porządkowe nie mogą być wydawane przez jednostki samorządu terytorialnego gdy ta materia jest uregulowana w ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących.

Uregulowanie materii przepisów porządkowych przez wojewodę wyklucza możliwość regulowania jej przez powiat lub gminę, jest to hierarchiczna zasada powstawania prawa. Jednostki samorządu terytorialnego wydają przepisy porządkowe wówczas gdy jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia oraz zapewnienia porządku publicznego, ochrony środowiska naturalnego.

Do góry