Ocena brak

PRZEPISY KOŃCOWE RZECZYPOSPOLITEJ

Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011

Art. 30.

Do zmiany ustawy niniejszej wymagana jest większość dwóch trzecich ustawowej liczby posłów.

Art. 31.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim ministrom.

Art. 32.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

Podobne prace

Do góry