Ocena brak

Przepisy końcowe - Przepis o wejściu w życie ustawy

Autor /Antek Dodano /16.08.2011

W ustawie zamieszcza się przepis określający termin i jej wejścia w życie, chyba że termin ten określają odrębne przepisy ustawy wprowadzającej. Ustawa w całości powinna wchodzić w życie w jednym terminie. Nie różnicuje się terminów wejścia w życie poszczególnych jej przepisów. Odstępstwo od tej zasady może dotyczyć zmieniających, uchylających, przejściowych i dostosowujących, w razie potrzeby- przepisy o wygaśnięciu mocy ustawy.

Jeżeli są przynajmniej 1 i 2 to wyodrębnia się rozdział. Jeżeli jest tylko przepis określający datę wejścia w życie to przepisu nie wyodrębniamy. Jeżeli przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe nie są liczne można je zamieścić pod wspólną nazwą - rozdział "przepisy przejściowe i końcowe".

Przepis określający termin wygaśnięcia mocy obowiązującej ustawy albo poszczególnych jej przepisów zamieszcza się tylko w przypadku, gdy ustawa albo jej poszczególne przepisy mają obowiązywać w ograniczonym czasie, np. " ustawa obowiązuje do dnia …(data kalendarzowa).

Podobne prace

Do góry