Ocena brak

Przepisy dostosowujące

Autor /Antek Dodano /16.08.2011

Mogą, ale nie muszą występować przepisy dostosowujące. Zawierają:

a) sposób powołania po raz pierwszy organów lub instytucji tworzonych nową ustawą

b) sposób przekształcenia organów lub instytucji utworzonych na podstawie dotychczasowej ustawy w organy lub instytucje tworzone przez nową ustawę,

c) sposób likwidacji organów lub instytucji znoszonych nową ustawą, zasady zagospodarowania ich mienia oraz uprawnienia i obowiązki ich dotychczasowych pracowników.

d) można w tych przepisach wyznaczyć termin dostosowania organów lub instytucji do nowej ustawy,

e) mogą zawierać normy upoważniające do działań jednorazowych,

f) mogą nakazywać dostosowanie treści norm dotychczasowych do nowo uchwalonego prawa.

Podobne prace

Do góry