Ocena brak

Przepis prawny

Autor /Liliana Dodano /26.03.2011

 

Akt normatywny składa się z przepisów prawnych.

Przepisem nazywamy elementarną część ustawy lub innego aktu normatywnego. Przepisem jest więc artykuł, paragraf, punk, ustęp, itp.

Przepis nie musi pokrywać się z normą prawną. Względy techniczno-prawne uzasadniają często zamieszczenie pewnych elementów normy w różnych artykułach i paragrafach lub też sformułowanie w danym przepisie jedynie sankcji, postanowieniem określenia innych elementów normy odrębnym aktom normatywnym (tzw. przepisy blankietowe).

Nie należy utożsamiać norm prawnych z przepisami prawnymi. Normy prawne są w pewien, najczęściej dość złożony i zawiły sposób zakodowane w przepisach prawnych; wykładnia przepisów polega na odkodowaniu zawartych w tych przepisach norm.

W większych aktach normatywnych przepisy są pogrupowane na księgi, części, działy i rozdziały, itp. Niektóre akty prawne zaopatrzone są także we wstęp, zawierający określone deklaracje ustawodawcy, zwłaszcza wyjaśnienie celu w jakim akt został wydany, tzw. preambuła.

Podobne prace

Do góry