Ocena brak

Przepis a norma prawna

Autor /Oswaldooo Dodano /01.12.2011

Przepis a norma prawna są utożsamiane, zakres znaczeniowy obu terminów nie pokrywa się.

PRZEPIS PRAWNY – jest formą wyrażenia przez prawodawcę norm prawnych, stanowi jednostkę redakcyjną aktu normatywnego, sformułowany w postaci artykułu, paragrafu, ustępu, których części też są uznane za przepisy.

NORMA PRAWANA – jest regułą postępowania skierowaną do wskazanego podmiotu, czyli adresata normy, wyrażająca nakaz lub zakaz określonego zachowania (dyspozycja normy) w oznaczonych okolicznościach (hipoteza normy), z zagrożeniem reakcją organów państwa na wypadek nie zastosowania się adresata do dyspozycji normy (zapowiedź sankcji).

= norma prawna i jej wszystkie elementy może być wyrażona w jednym przepisie prawnym lub w kilku przepisach. Ustalenie jakiej normy, obowiązują i jakich mają adresatów dokonywane są w procesie wykładni i wnioskowań prawniczych o obowiązywaniu jednych norm ze względu na uznanie za obowiązujące innych norm.

Podobne prace

Do góry