Ocena brak

Przenikanie informacji publicznej do sfery prywatnej w XX w.

Autor /Jaro Dodano /29.05.2011

  • W początkach XX w. głos opinii publicznej przenikał do życia prywatnego głównie za pośrednictwem gazet, które w znacznej mierze koncentrowały się najbliższym otoczeniu czytelnika – opowiadały o wydarzeniach lokalnych. I wojna światowa naruszyła nieco ten profil prasy, dostarczając wiadomości z frontu. Informacja radiowa aż do połowy wieku docierała do nielicznych.

  • Rozpowszechnianie się telewizji w drugiej połowie wieku rewolucjonizuje style życia domowego. W połowie lat sześćdziesiątych 40% rodzin francuskich ma telewizor. W dalszym ciągu odbiornik kosztuje jednak zbyt wiele, aby każdy domownik mógł wstawić go do własnego pomieszczenia (nie ma go n. p. w sypialniach).

  • Radio schodzić zaczyna na plan dalszy – ma raczej ludzi usypiać oraz towarzyszyć wykonywaniu czynności, jednocześnie nie zaburzając ich przebiegu. Cierpią również inne środki przekazu – wychodzi coraz mniej gazet codziennych i zmniejsza się ich nakład. Ludzie przestają chodzić do kina.

Podobne prace

Do góry