Ocena brak

Przemysł środków transportu

Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011

Przemysł środków transportu, mimo, że nie cechuje się już tak znaczną dynamiką wzrostu produkcji jak w latach 1950-1975, nadal odgrywa dużą rolę. Sięga niemal 10% wartości produkcji przemysłowej i ma duże znaczenie w światowym handlu wyrobami przemysłu przetwórczego.

Krajem o najsilniej rozwiniętym przemyśle środków transportu są Stany Zjednoczone, później Japonia, Niemcy, Rosja, Francja i Wielka Brytania. Struktura produkcji przemysłu transportowego w wymienionych krajach wykazuje duże różnice, w Stanach Zjednoczonych 51,7% wartości wytworzonej w przemyśle środków transportu to przemysł samochody, a 41,9% to przemysł lotniczy, w Wlk. Brytanii to 50% przemysł samochodowy i 39% przemysł lotniczy, natomiast w Japonii 80% to przemysł samochodowy a 2,5% lotniczy.

Podobne prace

Do góry